Det här har jag hjälp av i min vardag

Jag sätter post-it lappar med små påminnelser till mig själv.
Göran, 73

Jag känner att än så länge funkar det bra med att lägga in det jag ska göra i telefonens kalender. Men det hade kanske varit bra att redan nu få veta vad som finns att få hjälp med.
Hans, 70