Vi vill höra din berättelse!

Alzheimerguiden ska ge kunskap och tillgång till andra personers erfarenheter efter en diagnos. Dessa berättelser ska skänka igenkänning och inge hopp om att det går att leva ett bra liv efter en diagnos. Dela med dig av din berättelse!

Läs mer här >

Varför behövs Alzheimer guiden?

Henrik Frenkel
Moa Wibom
Maria Cavalli

Vill du vara med?

Läs mer här om vad just du kan bidra med för att hjälpa till att utveckla Alzheimer guiden.

Läs mer här >

Kunskapsinsamling

Innehållet i Alzheimer Guiden kommer vara en blandning av fakta och personliga erfarenheter. Syftet är att sprida kunskap, hopp och tillgång till råd från andra personer med samma diagnos. Har du Alzheimers sjukdom och vill dela med dig av dina erfarenheter efter diagnosen? Är du anhörig? Eller arbetar du inom offentlig sektor? Vi bjuder in alla att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att skapa ett verktyg som hjälper personer med Alzheimers sjukdom att leva så bra som möjligt, så länge som möjligt.

PARTNERS

Företaget Nadio Scandinavia AB arbetar sedan år 2008 med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa. Här kan du läsa mer om våra tjänster En bra plats och Demenslotsen samt om vårt intresse för att utveckla digitala stöd i samverkan med medborgare, organisationer och offentlig sektor.
Läs mer här >

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som vill öka samhällets kunskap om kognitiva sjukdomar. Stiftelsen vill speciellt stödja de personer som nyligen fått en kognitiv sjukdom diagnostiserad och som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna leva ett fungerande, friskt liv så länge som möjligt.
Läs mer här >