Frågor och svar

Scrolla ner på sidan för att ta del av några vanliga frågor och svar.

Jag är patient. Kostar det någonting för mig att använda Alzheimerguiden?
Det kostar ingenting för patienter att använda sig av Alzheimerguiden.
Jag är anhörig. Får jag skapa mig en användare?
Ja, om din närstående behöver din hjälp för att få tillgång till Alzheimerguiden kan du skapa en användare. Du som är anhörig kan fylla en viktig funktion i att stödja din närstående med detta. Alzheimerguiden innehåller information till den som nyligen fått en diagnos och är inte ett anhörigstöd. I vissa kommuner erbjuds digitala anhörigstöd till dig som är anhörig till någon med Alzheimers sjukdom. Läs mer på https://enbraplats.se och https://www.demenslotsen.se. Kontakta din kommun för att höra vilken typ av stöd de erbjuder dig som anhörig.
Jag är inte patient utan medarbetare. Kan jag ändå skapa mig ett konto på Alzheimerguiden?
Du som möter patienter i ett tidigt skede fyller en viktig roll när det gäller att tipsa om Alzheimerguiden.
Alzheimerguiden är till för patienten och inte utformad som ett stöd till professionen. Vårt användaravtal statuerar att Alzheimerguiden ska användas i privat bruk. Mejla medarbetare@alzheimerguiden.se så ser vi till att du kan skapa en användare för att kunna tipsa/berätta för patienter om innehållet. Vi kommer också att mejla dig informationsmaterial som du kan skriva ut.
Är Alzheimerguiden förenlig med GDPR?
Ja. Alzheimerguiden följer kraven utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och driftas enbart av underleverantörer inom EU.
Är detta kopplat till min journal?
Nej. Alzheimerguiden är en helt fristående tjänst som inte har några kopplingar till andra system eller personuppgifter.
Behöver jag ladda ner någonting i min dator, läsplatta eller telefon?
Nej. Alzheimerguiden är en webbsida som du når via din vanliga webbläsare på mobil, läsplatta eller dator. Du behöver inte ladda ner någon speciell drivrutin eller programvara.
Är detta en App?
Nej. Alzheimerguiden är en webbsida.
Varför behöver jag skapa mig en användare?
Vi vill guida dig utifrån dina personliga förutsättningar. För att kunna göra det behöver du skapa dig en användare. När du skapar en användare på Alzheimerguiden kommer du att få svara på nio enkla frågor för att du ska få så relevant information som möjligt.
Tips på hur du hanterar ditt lösenord.
Eftersom Alzheimerguiden inte är ett system som innehåller känsliga personuppgifter föreslår vi att du skriver ner ditt lösenord för att underlätta att komma ihåg det framöver. Ett lösenord ska innehålla minst 8 tecken, en versal och minst en siffra, exempelvis Blomma55.
Vad gör jag om jag glömt mitt lösenord?
Klicka här och skriv in din mailadress, så får du ett mail med instruktioner.
Kan jag ta bort min användare?
Du kan när som helst ta bort din användare på Alzheimerguiden. I samband med att ditt konto tas bort så raderas även dina personuppgifter. Skulle du ångra dig så kan du skapa en ny användare för att åter ta del av Alzheimerguiden.
Om jag tagit bort min användare, kan jag ångra mig?
Skulle du ångra dig efter att du tagit bort din användare, så skapar du en ny via hemsidan http://www.alzheimerguiden.se
Jag vill dela med mig av mina tips om att leva med Alzheimer sjukdom. Hur gör jag det?
Dina erfarenheter kan hjälpa andra. Dela gärna med dig genom att skriva in här: https://www.alzheimerguiden.se/berattelse_form.html
Kan jag få hjälp av er för att skapa mig en användare?
Nej. Alzheimerguiden drivs som ett helt ideellt initiativ och vi har tyvärr inte resurser att ge personlig service eller svara på personliga frågor. Vi har byggt Alzheimerguiden för att vara en tjänst som är enkel att hantera. Till vår hjälp har vi haft en grupp med patienter. Om du är osäker och ovan vid digitala tjänster är vårt råd att testa. Du kan inte förstöra något och det finns inga kopplingar till andra system eller till din journal. Fråga gärna en anhörig om hjälp. Vi vill också tipsa om biblioteken som ofta kan vara en resurs för den som behöver hjälp med digitala tjänster.
Är detta kopplat till forskning?
Forskare har deltagit vid olika workshops för att samla in innehåll till guiden. I Alzheimerguiden kan du ta del av intervjuer med forskare och få information om hur du kan hålla dig ajour kring forskning. Vår avsikt är att vara en plattform för snabbare spridning av forskning som kan komma till nytta för patienten och samverkar gärna i detta syfte. I dagsläget är Alzheimerguiden/NADIO deltagare i samverkansinitiativet EDAP – tidig diagnostik vid Lunds Universitet: https://www.edap.lu.se
Hur finansieras tjänsten?
Tjänsten finansieras av Nadio Scandinavia AB.
Finns det reklam på Alzheimerguiden?
Alzheimerguiden är fri från reklam.
Vem står bakom Alzheimerguiden?
Vi som står bakom arbetet med Alzheimerguiden heter Maria och Gustaf Cavalli. Vi driver förändringsarbete i företagsform – även kallat socialt entreprenörskap - via bolaget NADIO Scandinavia AB och vi har finansierat utvecklingen av guiden utan reklam. En viktig del i att guiden blivit till är Marias personliga erfarenheter som nära anhörig, hennes pappa fick alzheimer som ung vilket gett henne ett perspektiv och ett engagemang som varit en stor drivkraft i processen. Det är runt 400 personer som varit involverade i utvecklingen av guiden. Här kan du läsa mer: https://www.alzheimerguiden.se/projektet.html
Jag möter patienter i ett tidigt skede. Finns det informationsmaterial som jag kan använda mig av för att tipsa patienter?
Ja. Mejla oss på medarbetare@alzheimerguiden.se så skickar vi material som du kan skriva ut och ge till patienter du möter i ditt arbete.
Hur har ni tagit fram innehållet i Alzheimerguiden?
  • Insamling av personliga erfarenheter genom enkäter och intervjuer
  • Workshops med olika professioner
  • Analys av vilken patientinformation som finns från trovärdiga källor (som exempelvis 1177, Svenskt Demenscentrum, Socialstyrelsen m.fl)
  • Analys av patientinformation kopplat till andra sjukdomsförlopp
  • Skapat eget innehåll. Vår skribent Katarina Danielsson har gjort intervjuer med ett antal experter på området.
Arbetet har involverat runt 400 personer. Det är patienter, anhöriga, medarbetare inom vård- och omsorg, forskare samt olika intresseorganisationer. Ett stort TACK till alla som så generöst har bidragit med sin tid, kunskap och engagemang! Och ett extra varmt tack till vår utvecklingsgrupp med patienter: Lisa Agerling, Pernilla Lindgren, Freja Sten och Susanne Åsander.
Kommer Alzheimerguidens innehåll att fyllas på?
Ja. Det är vår avsikt att fortsätta utveckla innehållet.