Don’t fill this out if you're human:
1. Hur har du det idag?

2. Vad behöver du för stöd idag?

3. När fick du din diagnos?


4. Vad hade du önskat för stöd och information när du fick din diagnos.


5. Personuppgifter:
Ålder:  
Kön:    
Civilstånd:
Mailadress:
Telefonnummer (frivilligt):


6. Vill du hjälpa till att utveckla Alzheimer Guiden?
     Ja       Nej
Projekt Alzheimerguiden kommer att skicka ut enkäter och arrangera workshops på nätet. Här kan du lämna en intresseanmälan för att få mer information om projektet via mail.
Obs! Du förbinder dig inte till att medverka och kan när som helst tacka nej till mer information.

Nadio Scandinavia AB, som driver tjänsten, garanterar att uppfylla föreskrivna lagar angående personuppgifter. Därutöver garanterar vi att tidigare delgivna uppgifter kommer att raderas från vår databas då du skriftligen har meddelat oss via mail.