Mål och syfte med guiden

Skapa ett stöd som ger personen hopp, kunskap, ett verktyg och tillgång till andra personers erfarenheter efter en Alzheimerdiagnos.

Vad vi vill leverera

Ett digitalt stöd som sållar och automatiskt skickar ut information längs resans gång efter en diagnos i syfte att personen ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt.

Innehållet ska vara en blandning mellan fakta och erfarenheter som guidar personen med vad som är bra att veta vid en specifik situation och för att kunna förbereda sig för den närmaste tiden.

Lättillgänglig information med rätt tonalitet och bildspråk.

Kunskaps insamling

Innehållet i Alzheimer Guiden kommer vara en blandning av fakta och personliga erfarenheter. Syftet är att sprida kunskap, hopp och tillgång till råd från andra personer med samma diagnos. Har du Alzheimers sjukdom och vill dela med dig av dina erfarenheter efter diagnosen? Är du anhörig? Eller arbetar du inom offentlig sektor? Vi bjuder in alla att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att skapa ett verktyg som hjälper personer med Alzheimers sjukdom att leva så bra som möjligt, så länge som möjligt.


Vill du vara med?

Läs mer här om vad just du kan bidra med för att hjälpa till att utveckla Alzheimer guiden.

Läs mer här >