Vi behöver din kunskap!

Välj nedan vilket alternativ som passar bäst in på din situation.

Jag har Alzheimers sjukdom

Läs mer här >

Jag möter personer med Alzheimers sjukdom i mitt arbete

Läs mer här >

Jag är anhörig till en person med Alzheimers sjukdom

Läs mer här >

Jag vill hjälpa till att sprida information

Läs mer här >