Ett Patientkontrakt kan vara nyckeln till en mer organiserad och bekymmersfri vårdsituation, både för den som är sjuk och för anhöriga.

Innehållet i överenskommelsen ska spegla:
  • vad som ska ske i vårdkontakterna
  • när det ska ske
  • vem patienten ska vända sig till.
I denna föreläsning berättar Anette Nilsson, projektledare för införandet av Patientkontrakt på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), mer om detta värdefulla verktyg. Föreläsningen ägde rum den 24 oktober 2023 i arrangemang av patientstödet Alzheimerguiden och anhörigstödet Demenslotsen.

SKR, som driver arbetet med att införa Patientkontrakt, har tagit fram sju frågor som du kan skriva ut och ta med till ditt möte med vården. Om svaren på många av frågorna är ”JA” och om detta är dokumenterat i din patientjournal –så innebär det att du har ditt Patientkontrakt.

Ladda ned lathund om Patientkontrakt med sju frågor här

Du hittar även frågorna och mer information om införandet av Patientkontrakt på SKR:s hemsida. Klicka här för att komma till SKR:s hemsida